Fusta tractada

Horitzontal amb guies

Realitzada amb lames de fusta tractada de 14 cm d'amplada i pal galvanitzat pintat al forn amb guies per donar el mateix acabat a les dues cares. Ideal per a tanques mitjaneres.

Vertical sense separació

Realitzada amb fustes més primes i acabat irregular.

 

Panells de fusta.

Realitzada amb panells de fusta i pilars de fusta. 

Pals tornejats

Tanca realitzada amb pals de diàmetre 10cm. tornejats.