Revestiments

Podem donar privacitat a tanques existents o noves a través de la utilització de materials com bruc, vímet, verd artificial, canya...