Tanques Metàl•Liques Mir - Tanques

Tanques

Taulons de fusta: tancament amb Llates de fusta col.locades horitzontalment tractades al autoclau, pintades amb una capa d'oli de Teka.

Taulons de fusta

tancament amb Llates de fusta col.locades horitzontalment tractades al autoclau, pintades amb una capa d'oli de Teka.

Panells ultra

format per barrots verticals electrosoldats de gran resisténcia i de perfil quadrat.

Tanca Veneciana

realitzat amb lames rectangulars verticals o horitzontals.

Panells Nylofor

panells de mallaço electrosoldats.

Ombrella

de pal de fusta d'acàcia i barret de bruc extra del país.

Tanca Clàssic

panells enmarcats de mallaço galvanitzats en calent.

Tanca Texana

travesses amb postes de fusta tractada al autoclau.

Tela Cinegètica

tela de diferentes mides, especialitzada per camps, boscos o zones obertes. Tela Cinegètica Ursus Fuerte: tancat que garanteix i evita la possible entrada de Senglans.

Tela Simple Torsió

tela de diferentes mides, galvanitzada i plastificada verda.

Panells Calitax

especials per a zones esportives, zones residencials o obras públicas formats per panells de perfils cuadrats metàl.lics, de gran resisténcia.

Xarxa

tamcament amb xarxes per piscines o zones esportives. Tancaments esportius: amb tela Fortinet de gran resisténcia.

Planxa Corten Nové

panells de xapa perforada de forat 30 x 30.

Fusta

tancaments amb llates de fusta horitzontals tractades al autoclau, amb una capa d'oli de Teka.

Tanca amb filferro espinós

filferro galvanitzat especial per evitar el pas.

Porta de doble batent i telesco

fàcil obertura, realitzada amb xapa llisa i lacada.

Portes correderas

amb sócol i barrots.

Murs

construcció de murs de blocs per tanques.

Porta batents

portes de mallaço electrosoldat, amb bastidor o perfils metàl.lic.

Revestiments

amb bruc extra del país per ocultació de tanques, coberts de porxos i bongalows. Ocultació amb Verd-Art (gespa artificial verda). Ocultació amb canya o mimbre (diferents mides).

Panells Decor

format per panells de barrots electrosoldats amb forma de corba tancada a la par.

Gàvies

 tancats de diferents mides adaptats a diferents animals.

© 2023 TANQUES METÀL•LIQUES MIR Todos los derechos reservados
Producido por BeeDIGITAL