Tanques Metàl•Liques Mir - Tanques


Tanques

Taulons de fusta: tancament amb Llates de fusta col.locades horitzontalment tractades al autoclau, pintades amb una capa d'oli de Teka.
Tanques Metàl•Liques Mir
Taulons de fusta: tancament amb Llates de fusta col.locades horitzontalment tractades al autoclau, pintades amb una capa d'oli de Teka.
Tanques Metàl•Liques Mir
Tanca Veneciana: realitzat amb lames rectangulars verticals o horitzontals.
Tanques Metàl•Liques Mir
Ombrel.la: de pal de fusta d'acàcia i barret de bruc extra del país.
Tanques Metàl•Liques Mir
Tanca Texana: travesses amb postes de fusta tractada al autoclau.
Tanques Metàl•Liques Mir
Tela Simple Torsió: tela de diferentes mides, galvanitzada i plastificada verda.
Tanques Metàl•Liques Mir
Xarxa: tamcament amb xarxes per piscines o zones esportives. Tancaments esportius: amb tela Fortinet de gran resisténcia.
Tanques Metàl•Liques Mir
Fusta: tancaments amb llates de fusta horitzontals tractades al autoclau, amb una capa d'oli de Teka.
Tanques Metàl•Liques Mir
Porta de doble batent i telesco, fàcil obertura, realitzada amb xapa llisa i lacada.
Tanques Metàl•Liques Mir
Murs: construcció de murs de blocs per tanques.
Tanques Metàl•Liques Mir
Panells ultra: format per barrots verticals electrosoldats de gran resisténcia i de perfil quadrat.
Tanques Metàl•Liques Mir
Panells Nylofor: panells de mallaço electrosoldats.
Tanques Metàl•Liques Mir
Tanca Clàssic: panells enmarcats de mallaço galvanitzats en calent.
Tanques Metàl•Liques Mir
Tela Cinegètica: tela de diferentes mides, especialitzada per camps, boscos o zones obertes. Tela Cinegètica Ursus Fuerte: tancat que garanteix i evita la possible entrada de Senglans.
Tanques Metàl•Liques Mir
Panells Calitax: especials per a zones esportives, zones residencials o obras públicas formats per panells de perfils cuadrats metàl.lics, de gran resisténcia.
Tanques Metàl•Liques Mir
Planxa Corten Nové: panells de xapa perforada de forat 30 x 30.
Tanques Metàl•Liques Mir
Tanca amb filferro espinós: filferro galvanitzat especial per evitar el pas.
Tanques Metàl•Liques Mir
Portes correderas: amb sócol i barrots.
Tanques Metàl•Liques Mir
Porta batents: portes de mallaço electrosoldat, amb bastidor o perfils metàl.lic.
Tanques Metàl•Liques Mir
Revestiments: amb bruc extra del país per ocultació de tanques, coberts de porxos i bongalows. Ocultació amb Verd-Art (gespa artificial verda). Ocultació amb canya o mimbre (diferents mides).
Tanques Metàl•Liques Mir
Panells Decor: format per panells de barrots electrosoldats amb forma de corba tancada a la par
Tanques Metàl•Liques Mir
Gàvies: tancats de diferents mides adaptats a diferents animals.